Sztutowo
8 oC
poniedziałek, 18 listopada 2019
Imieniny: Klaudyny, Romana, Tomasza
8 oC

Nowe stawki opłat za ścieki

17 grudnia 2011, 21:35
Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o.o. w Stegnie poinformowało, że na terenie Gmin Stegna i Sztutowo od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku za odprowadzenie ścieków będą obowiązywać taryfy w następującej wysokości i zasadach:

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena za 1m³/ stawka opłaty abonamentowej

Jednostka miary

 
 
 

netto

brutto

 

1.

I GRUPA - gospodarstwa domowe, odbiorcy użyteczności publicznej - "gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola)"

Cena za 1m³ odprowadzanych ścieków

6,45

6,97

zł/m³

 
 

Stawka opłaty abonamentowej dotyczy przepływomierza lub wodomierza głównego

6,50

7,02

zł/odbiorca/miesiąc

 
 
 
 

Stawka opłaty abonamentowej dotyczy ryczałtu

3,50

3,78

zł/odbiorca/miesiąc

 
 
 

2.

 

 

 

 

II GRUPA - pozostali odbiorcy - odbiorcy usług niewymienieni w punkcie 1

Cena za 1m³ odprowadzanych ścieków

8,50

9,18

zł/m³

 
 

Stawka opłaty abonamentowej dotyczy przepływomierza lub wodomierza głównego

6,50

7,02

zł/odbiorca/miesiąc

 
 
 
 

Stawka opłaty abonamentowej dotyczy ryczałtu

3,50

3,78

zł/odbiorca/miesiąc

 
 
 
 • Do wartości netto dolicza się podatek VAT w stawce obowiązującej w dacie sprzedaży usług. Obecnie obowiązująca stawka VAT wynosi 8%. W przypadku zmiany stawki podatku VAT ceny brutto ulegną zmianie.

 • 1. Z uwagi na wynajem pokoi w sezonie letnim przez większość gospodarstw domowych przypisanych do grupy taryfowej I, w celu eliminacji subsydiowania skrośnego przez odbiorców grupy taryfowej II, odbiorcy w grupie taryfowej I rozliczeni za ścieki w sezonie letnim będą następująco: - Podstawą rozliczenia będzie zrzut ścieków wynikający z miesięcznej normy na osobę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody ( Dz. U. nr. 8 poz. 70) w wysokości 4,5m³/m-c/osobę, - Ilość osób ustalona zostanie na podstawie zameldowania ilości domowników, - Norma 4,5m³/m-c/osobę ( przemnożona przez) liczbę zameldowanych domowników będzie podstawą do obciążenia w cenach jednostkowych za m³ odprowadzonych ścieków grupy I. Ilość odprowadzonych ścieków powyżej tej normy obciążana będzie w cenach za 1m³ grupy II, - Za miesiące letnie w roku uważane będą czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. 2. W przypadku gospodarstw domowych zamieszkiwanych czasowo, z których ścieki odprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych w okresach sezonu letniego lub sporadycznie w skali roku zostaną przypisane do grupy taryfowej II. W uzasadnieniu informujemy, że przychody z obsługi tych odbiorców nie pokrywają kosztów utrzymania w gotowości infrastruktury kanalizacyjnej służącej tym podmiotom.

 • Dodajesz komentarz jako niezalogowany. Możesz się zalogować i dodać komentarz ze swojego konta

  NOWOŚĆ! Dodaj zdjęcie do komentarza (opcjonalnie):
  Sztutowo.com nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Są one wyłącznie opinią autorów. Komentarze nie dotyczące tematu artykułu, zawierające treści obraźliwe lub wulgarne będą usuwane
  Reklama | Kontakt

  © Sztutowo.com 2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie możliwe po uzyskaniu zgody autora.