Sztutowo
11 oC
czwartek, 4 czerwca 2020
Imieniny: Christy, Helgi, Karola
11 oC

Jest decyzja środowiskowa dla przekopu Mierzei Wiślanej

5 grudnia 2018, 23:30
Jest decyzja środowiskowa dla przekopu Mierzei Wiślanej
5 grudnia 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie podpisał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – lokalizacja Nowy Świat.

W trakcie postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie przeprowadził analizę dokumentacji, w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i rozwiązań technicznych zaproponowanych przez inwestora pod kątem środowiskowych uwarunkowań. Na podstawie tej analizy stwierdzono, że proponowany do realizacji wariant Nowy Świat jest najkorzystniejszy z przyrodniczego punktu widzenia, a ulokowanie kanału żeglugowego w tym miejscu ogranicza ingerencję w środowisko i pozwala na uniknięcie znaczących negatywnych oddziaływań. Jego przebieg, w porównaniu do innych rozpatrywanych wariantów (w lokalizacjach Skowronki i Piaski), jest zdecydowanie korzystniejszy m.in. ze względu na mniejsze oddziaływanie na siedliska przyrodnicze oraz z punktu widzenia niemal dwukrotnie mniejszej kubatury urobku, który trzeba by wybagrować w celu pogłębienia istniejącego toru wodnego. To z kolei zmniejsza zanieczyszczenie wód, ogranicza skalę zagrożenia dla ichtiofauny oraz presję na makrozoobentos, stanowiący pokarm dla niektórych gatunków ptaków.

W decyzji określono kilkadziesiąt warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych.
Inwestor został zobligowany między innymi do:

  • prowadzenia prac w terminach uwzględniających ochronę poszczególnych grup zwierząt, w tym ptaków, nietoperzy i ryb;
  • prowadzenia prac czerpalnych w sposób ograniczający zmętnienie wody. W tym celu zostaną zastosowane pogłębiarki o małym zanurzeniu, jak najmniejszej turbulencji, wysokiej wydajności, wyposażone w urządzenia ograniczające tworzenie się zawiesiny, takie jak: klapy, czerpaki, głowice z przysłonami. Dodatkowo zostaną rozwieszone na obszarze prowadzenia robót kurtyny ze sztucznego materiału, przylegające do dna, a od góry mocowane do pływaka;
  • ustanowienia w południowo-zachodniej części Zalewu Wiślanego tzw. stref ciszy o powierzchni 15 km2 z bezwzględnym zakazem wpływania wszelkich jednostek pływających w okresie budowy oraz z możliwością ograniczonego wpływania jednostek rybackich w okresie funkcjonowania inwestycji. Proponowany do wyłączenia obszar jest jednym z najcenniejszych miejsc dla ptaków i ryb w skali całego Zalewu;
  • wprowadzenia na fragmencie zachodniej części Zalewu Wiślanego zakazu cumowania oraz zakazu poruszania się wszelkich jednostek z wyłączeniem gospodarki rybackiej oraz zakazu uprawiania wszelkiej działalności sportowo-rekreacyjnej w obrębie szuwaru oraz w strefie przybrzeżnej (około 200 m od szuwaru). Działanie ma wyeliminować zagrożenie płoszenia ptaków lęgowych, migrujących oraz pierzących;
  • wykonania sztucznej wyspy o powierzchni około 181 ha i zagospodarowania jej w kierunku utworzenia siedlisk lęgowych ptaków siewkowych oraz blaszkodziobych;
  • przeniesienia roślinności szuwarowej o powierzchni około 3,16 ha z planowanego toru wodnego w miejsca, gdzie naturalnie pojawiły się w nim luki/ubytki. Dzięki temu w skali Zalewu Wiślanego nie dojdzie do zredukowania powierzchni roślinności wynurzonej. Ponadto w wyniku budowy sztucznej wyspy na jej obwodzie powstanie pas 5 km szuwaru, co dodatkowo powiększy pulę potencjalnych siedlisk do zasiedlenia dla części gatunków ptaków;
  • zamontowania sztucznych miejsc lęgowych (budek) dla ohara (ptak z rodziny kaczkowatych) oraz skrzynek dla nietoperzy, które zrekompensują utracone naturalne siedliska i kryjówki;
  • przeniesienia chronionych gatunków roślin, występujących w miejscach planowanej przebudowy toru wodnego na rzece Elbląg, do siedlisk zastępczych, które powinny odpowiadać wymaganiom siedliskowym przesadzanych roślin;
  • odtworzenia wydmy szarej. W trakcie prac budowlanych dojdzie do zniszczenia fragmentu (0,21 ha) płatu siedliska – wydmy szarej, będącego jednak w złym stanie ze względu na występowanie gatunku obcego siedliskowo. W zamian za to zostaną wykonane działania, na powierzchni około 0,37 ha, mające na celu odtworzenie tego siedliska w miejscach, gdzie dotychczasowe procesy spowodowały jego zanik;
  • włączenia w granice rezerwatu przyrody Zatoka Elbląska dwóch działek, położonych w miejscowości Nowe Batorowo. Podczas budowy toru wodnego nastąpi zajęcie 2,65 ha terenu rezerwatu. W ramach rekompensaty zostaną włączone  w jego granice nowe działki o łącznej powierzchni 2,89 ha.

Wszystkie te działania będą prowadzone pod nadzorem przyrodniczym/środowiskowym.

W decyzji określono również obowiązek prowadzenia monitoringu w fazie budowy przedsięwzięcia oraz obowiązek przeprowadzenia monitoringu porealizacyjnego. Raporty podsumowujące wyniki nadzoru środowiskowego i monitoringów przyrodniczych będą przedkładane raz w roku Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie i w Gdańsku.

Dodatkowo zobligowano inwestora do opracowania analiz porealizacyjnych po 5 i po 10 latach od zakończenia inwestycji. Wyniki analizy porealizacyjnej, wykonanej po 5 latach od zakończenia budowy, będą podstawą do rozważenia konieczności prowadzenia dodatkowych monitoringów stanu środowiska oraz określenia dalszych zasad funkcjonowania obszarów wyłączonych z użytkowania turystycznego i rybackiego.

Z przeprowadzonej analizy oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko wynika, że przy należytym wypełnieniu warunków wymienionych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, realizacja przedsięwzięcia nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

inf. RDOŚ Olsztyn


Komentarze (11):

~Jeden1976 (niezalogowany) / 07.12.2018, 10:30
...no i budowa odlozona na jakies 20 lat...i bardzo dobrze...na co komu niepotrzebne kopanie,to co ma wplynac do Elblaga bez problemu przejdzie Szkarpawa...
~Ktos (niezalogowany) / 08.12.2018, 14:53
Naprawdę tych ekologów powinno się izolować w rezerwatach😎
~Cogito (niezalogowany) / 08.12.2018, 22:43
Zrobić ze Szkarpawy kanał !!!!!
~Bruce Lee (niezalogowany) / 09.12.2018, 12:53
Czyli jest zgoda - beda kopac!
~Cogito (niezalogowany) / 10.12.2018, 00:38
Robert Zieliński powinien zażądać zapłaty za ten kanał w postaci inwestycji w infrastrukturę i to tak długo jak ten kanał ma być a nie zapłata jednorazowa.

Nowy Wójt powinien zażądać zwrotu zapłaconego janosikowego wraz z odsetkami,

Przecież tak na dobrą sprawę ten kanał ma służyć do żeglugi statków a nie zagłówek.
~nemo (niezalogowany) / 10.12.2018, 18:29
zastanawiające "RDOŚ po zmianie dyrektora nie ma już obiekcji wobec przekopu Mierzei Wiślanej" i "5 grudnia 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie podpisał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach" nie powinno być RDOŚ w Gdańsku? to chyba mataczenie :@
~Yahwe (niezalogowany) / 11.12.2018, 08:48
No więc właśnie,odbieram to jako mataczenie.Moim zdaniem PIS zdał sobie sprawę w jakie bagno wprowadził się sam /decyzja Prezesa,Elbląg jest moją drugą ojczyzną /. Wizerunkowo 5-e wkopanie 1-ej
łopaty ,czy słupka już nic nie da. Chyba starają się z tej paranoi wycofać,ale nie wiedzą jak.Byłem na spotkaniu z dr. Owsińskim w bibliotece/gratulacje dla Pań za wspaniała oprawę jak zwykle zresztą/ na którym Pan dr. pokazał artykuł z Dziennika Bałtyckiego z 1948 o planowanym przekopie.Nic dodać nic ująć
~xyz (niezalogowany) / 11.12.2018, 20:03
doktor bez kropki !
~bibliotekarka (niezalogowany) / 12.12.2018, 13:16
tak doktor bez .
~Cogito ergo sum (niezalogowany) / 15.12.2018, 18:49
Yahwe@ To jest ekonomiczna mrzonka. Ten port nie ma najmniejszego uzasadnienia ekonomicznego i finansowego, a ekologicznie - to degradacja natury. Ta inwestycja tego typu nie ma swojego precedensu na świecie. nawet prof. Jednorał o czymś takim nie pisał.

Skąd rząd na to weźmie pieniądze przy tak napiętym budżecie?

Mnie zastanawia jedno jaki będzie status prawny tego portu - czy będzie in częścią Portów trójmiejskich, oczywiście i nie inaczej ze swoim zarządem, prezentem i radą nadzorczą? Czytam i czytam i nie mogę się tego doczytać. Gdyby założyć, że tak będzie - to porty trójmiejskie będą miały ogromny balast finansowy.

Kolejna rzecz - aktywizacja Wisły - dlaczego ten port musi być akurat w Elblągu, dlaczego nie może być to inne miejsce, gdzieś u ujściu Wisły tak aby faktycznie uaktywnić gospodarczo Wisłę - na czym skorzystałoby wiele miast lezących nad Wisłą.
~Koniec (niezalogowany) / 20.12.2018, 23:33
Ekolemingi. Najnowszy rodzaj Polaka
Dodajesz komentarz jako niezalogowany. Możesz się zalogować i dodać komentarz ze swojego konta

NOWOŚĆ! Dodaj zdjęcie do komentarza (opcjonalnie):
Sztutowo.com nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Są one wyłącznie opinią autorów. Komentarze nie dotyczące tematu artykułu, zawierające treści obraźliwe lub wulgarne będą usuwane
Reklama | Kontakt

© Sztutowo.com 2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie możliwe po uzyskaniu zgody autora.