Sztutowo
-12 oC
poniedziałek, 18 stycznia 2021
Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
-12 oC

Od dziś powiat nowodworski został zaliczony do strefy zółtej. Jakie ograniczenia?

3 października 2020, 20:00
Od dziś powiat nowodworski został zaliczony do strefy zółtej. Jakie ograniczenia?
Ministerstwo Zdrowia zaliczyło powiat nowodworski do strefy żółtej i w związku z tym z dniem 3 października 2020 roku na terenie naszego powiatu obowiązują niżej wymienione zasady bezpiecznego zachowania się:

 
OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ🚌🚎
Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.
Wyłączeni z tego obowiązku są:
➡️rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
➡️osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie,
➡️osoby, które zasłaniają usta i nos.
ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
Usta i nos musisz zasłonić w przestrzeni otwartej, gdy nie masz możliwości zachowania
1,5 metrowej odległości od innych, a także w przestrzeni zamkniętej – np. w sklepach,
w komunikacji zbiorowej.
Maseczkę trzeba obowiązkowo nosić między innymi.:
➡️w autobusie, tramwaju i pociągu,
➡️w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,
➡️w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
➡️w kinie i teatrze,
➡️u lekarza, w przychodni, w: szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
➡️w kościele i szkole, na uczelni
➡️w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.
Nie trzeba zakrywać ust i nosa:
➡️w restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole i jesz lub pijesz,
➡️w pracy – jeśli nie masz styczności z osobami z zewnątrz (np. podczas obsługi klientów
i interesantów),
➡️podczas przebywania w lesie,
➡️podczas spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu (wagon WARS).
ORGANIZACJA KONGRESÓW I TARGÓW
Jest dopuszczalna:
1) pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc;
2) w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4 metry kwadratowe powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi – jeżeli wymóg jest zapewniony to nie ma ograniczenia do 150 osób.
WYDARZENIA SPORTOWE
1. Piłka nożna i żużel - na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
2. Sport, w którym nie ma ograniczenia liczby uczestników (z wyłączeniem pól golfowych kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych) może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia. Tutaj publiczność na obiektach sportowych musi być odstęp 1,5 m i max. 25% liczby miejsc. Poza obiektami sportowymi bez publiczności.
3. Sport na basenach - co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
4. Sport na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia odbywały się tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
Musi być weryfikacja liczby osób, dezynfekcja szatni itp.
Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.
Widzowie są obowiązani zakrywać usta i nos.
WYDARZENIA KULTURALNE
1. Mogą się odbywać w pomieszczeniach pod warunkiem:
➡️udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,
➡️zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.
2. Mogą się odbywać na obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:
➡️udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,
➡️zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.
3. Mogą się odbywać na otwartej przestrzeni pod warunkiem:
➡️zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 1 osoba na 5 metrów kwadratowych,
➡️zachowania odległości co najmniej 2 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,
➡️zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób,
➡️limit – 100 osób.
GASTRONOMIA
Obecnie w lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.
Obowiązuje limit 1 osoba na 4 metry kwadratowe powierzchni.
DZIAŁALNOŚĆ HOTELARSKA
Jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek.
Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.
AQUAPARKI, BASENY
Obecnie 75% obłożenia obiektu w aquaparkach.
WESOŁE MIASTECZKA, PARKI ROZRYWKI, PARKI REKREACYJNE
Jednoczesna liczba osób korzystających nie może być większa niż 1 osoba na 10 metrów kwadratowych powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.
SIŁOWNIE
Na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia mają się obywać tak, aby na 1 osobę przypadało 7 metrów kwadratowych powierzchni.
KINA
Zasady podobne jak przy wydarzeniach kulturalnych - 25% publiczności , 1,5 m. odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos.
SANATORIA, REHABILITACJA, UZDROWISKA
Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.
ZGROMADZENIA
Zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos.
KOŚCIOŁY
1. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.
2. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).
WESELA I INNE UROCZYSTOŚCI „RODZINNE”
Do 100 osób, z wyjątkiem obsługi. Na weselu itp. dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa.
INNE IMPREZY, SPOTKANIA NIEZALEŻNIE OD ICH RODZAJU
Do 100 osób, z wyjątkiem obsługi. Jest obowiązek zakrywania ust i nosa.
TRANSPORT ZBIOROWY
Pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:
a) 100 % liczby miejsc siedzących albo
b) 50 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 % miejsc siedzących niezajętych.
Obowiązek zakrywania ust i nosa.
HANDEL
Obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.
POPRAWA KONDYCJI FIZYCZNEJ (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z)
Może się odbywać pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartej przestrzeni przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż 25% liczby miejsc.
KLUBY NOCNE, DYSKOTEKI
Zakaz prowadzenia działalności.
SALONY KOSMETYCZNE, FRYZJERSKIE I TATUAŻU
W miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność może przebywać wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.
TRANSPORT LOTNICZY
Obowiązek:
1. zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego;
2. dezynfekcji statku powietrznego:
 raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,
 po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,
 przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;
3. przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Więcej informacji o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem koronowirusem można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/.../regionalne-obostrzenia-dla...

 

 


Zdjęcie

 


Komentarze (7):

~Bob (niezalogowany) / 04.10.2020, 09:13
Gdzie zgłosić somsiada, który bez maseczki na ustach wyrzuca śmieci do lasu? Sanepid czy Lasy Państwowe? :P
~Sędzia (niezalogowany) / 04.10.2020, 14:35
Ograniczenia - hmmm.. a może jakaś podstawa prawna?

https://www.youtube.com/watch?v=sc3HW4Y9dOY&feature=share
~TRUMP!!! (niezalogowany) / 04.10.2020, 19:07
Bob a jakie śmieci wywozi bo jak bio to dobrze
~Do TRUMP (niezalogowany) / 05.10.2020, 13:47
Do lasu nie można wywozić żadnych śmieci. Nie ważne, czy to ogryzki po jabłkach, drewniany patyczek od loda czy biodegradowalna torba opadniętych liści i z twojego trawnika. Śmieci to śmieci.
~władzia (niezalogowany) / 07.10.2020, 09:37
co zrobić jak w lokalu sprzedaje się mrożone obiady z przed 2 lat i nie respektuje się zasad sanitarno-epidemiologicznych .
~Przestraszony?=zniewolony (niezalogowany) / 07.10.2020, 17:13
Wielkość wirusa SARS Cov2 => 60-140 nm. Przypominam, że długość fali światła widzialnego => 400-800 nm.
Piszę to zupełnie bez związku z bawełnianymi maseczkami.
~Oto UE (niezalogowany) / 16.10.2020, 09:46
Sortowanie śmieci i recykling to fikcja. To mafia śmieciową. Śmieci rosną i Jeszce z Niemiec dowozimy
Dodajesz komentarz jako niezalogowany. Możesz się zalogować i dodać komentarz ze swojego konta

NOWOŚĆ! Dodaj zdjęcie do komentarza (opcjonalnie):
Sztutowo.com nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Są one wyłącznie opinią autorów. Komentarze nie dotyczące tematu artykułu, zawierające treści obraźliwe lub wulgarne będą usuwane
Reklama | Kontakt

© Sztutowo.com 2011-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie możliwe po uzyskaniu zgody autora.