Sztutowo
5 oC
wtorek, 27 lutego 2024
Imieniny: Gagrieli, Liwii, Leonarda
5 oC

Jak formalnie podzielić majątek w trakcie małżeństwa?

23 września 2022, 22:00
Jak formalnie podzielić majątek w trakcie małżeństwa?
Podział majątku małżonków można przeprowadzić nie tylko po rozwiązaniu małżeństwa, ale także w trakcie trwania małżeństwa, jednak tylko w sytuacji, gdy zostanie ustanowiona rozdzielność majątkowa. Są na to dwa sposoby. Pierwszym z nich jest droga sądowa, drugim - umowa zawarta między małżonkami, potocznie nazywana intercyzą. Wbrew temu, co sądzą niektórzy, dokument ten można bowiem podpisać nie tylko przed zawarciem związku małżeńskiego.

Czym się różni majątek wspólny od osobistego?

Jeśli zdecydujemy się na pomoc adwokata w sprawie o podział majątku, z pewnością na początku wyjaśni on, czym różni się majątek osobisty od wspólnego. Jak powszechnie wiadomo, jeżeli małżonkowie nie ustanowią przed ślubem rozdzielności majątkowej, powstaje między nimi tzw. wspólność majątkowa małżeńska.

Majątek wspólny obejmuje co do zasady wszelkie dobra, które zostały nabyte w trakcie związku małżeńskiego, nawet jeśli zostały one uzyskane przez jednego z partnerów. Dotyczy to nie tylko własności, ale również innych praw majątkowych:

 • Wynagrodzenia za pracę i dochody z innych działalności zarobkowych;
 • Dochodów z majątku wspólnego oraz osobistego małżonków;
 • Środków z funduszy emerytalnych;
 • Przedmiotów służących do użytku obojga małżonków.

Podział majątku małżonków dotyczy tylko części wspólnych. Nie obejmuje natomiast dóbr nabytych przed zawarciem małżeństwa, takich jak:

 • Przedmioty majątkowe, również te nabyte przez dziedziczenie i darowiznę; uzyskane z tytułu odszkodowania i z tytułu nagród za osobiste osiągnięcia;
 • Prawa niezbywalne, autorskie i pokrewne;

Taki podział majątku nie dla wszystkich może być jasny i zrozumiały. Dlatego w razie wątpliwości warto skorzystać z porady adwokata w sprawie o podział majątku, który wyjaśni wszystkie zagadnienia.

Podział majątku małżonków, a ustanie wspólności majątkowej

Jak już wiemy, pierwszym krokiem do podziału majątku w trakcie małżeństwa jest ustanowienie rozdzielności majątkowej. Można tego dokonać, gdy:

 • Zostanie zawarta umowa o rozdzielności majątkowej (intercyza),
 • Rozdzielność majątkowa zostanie ustanowiona przez sąd,
 • Sąd orzeknie separację pomiędzy małżonkami;
 • W stosunku do jednego z małżonków zostanie ogłoszona upadłość,
 • Jeden z małżonków z ostanie ubezwłasnowolniony.

Umowne ustanowienie rozdzielności majątkowej tzw. intercyza

Umowny podział majątku małżonków poprzedza sporządzenie tzw. intercyzy, czyli umowy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Można tego dokonać z pomocą adwokata w sprawie o podział majątku, zarówno przed ślubem, jak i w trakcie małżeństwa. Zaletą intercyzy jest fakt, że zabezpiecza interesy obu stron i gwarantuje niezależność finansową. Posiadając tego typu umowę, nie musimy się także martwić o osobny podział majątku w razie ewentualnego rozwodu, co jest ogromnym ułatwieniem.

Sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej

Tę opcję stosuje się jedynie w przypadku wystąpienia okoliczności, przez które wspólność majątkowa nie służy dobru małżonków ani ich rodziny. Takim powodem może być np. alkoholizm czy trwonienie wspólnych pieniędzy, ale również długotrwała choroba jednego z małżonków.

Adwokata w sprawie o podział mająku znajdziesz na: https://www.kancelariamlynska.pl/podzial-majatku-gdansk/

Reklama | Kontakt

© Sztutowo.com 2011-2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie możliwe po uzyskaniu zgody autora.