Sztutowo
-7 oC
środa, 6 grudnia 2023
Imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja
-7 oC

XLV Sesja Rady Gminy Sztutowo - 27.10.2022

24 października 2022, 09:00
XLV Sesja Rady Gminy Sztutowo - 27.10.2022
W dniu 27.10.2022 czwartek o godzinie 09:00 odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Sztutowo. Szczegółowy program w rozwinięciu. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym. Program obrad w rozwinięciu.

Proponowany porządek obrad sesji:


1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo z dnia
29 września 2022r.
4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie, wniosek).
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022 Szkoły Podstawowej im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie w tym o wynikach egzaminów oraz realizacji nadzoru pedagogicznego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/100/2019 Rady Gminy Sztutowo z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sztutowo.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania zniżki godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole, obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, pedagoga specjalnego, logopedy, psychologa zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Sztutowo oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/339/2014 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w przedszkolach publicznych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sztutowo na 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sztutowo.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2022 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo
na lata 2022-2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie przez Gminę Sztutowo w drodze umowy darowizny prawa własności nieruchomości tj. działki nr 394/4 o pow. 1,4372 ha, położonej obręb Sztutowo, dla której Sąd Rejonowy w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD2M/00047541/1 na rzecz Muzeum Stutthof w Sztutowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 97/1 o pow. 0,1390 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00051519/9 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 68/4 o pow. 0,0474 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00055520/7 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
17. Informacja Wójta Gminy Sztutowo o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych do dnia 30 kwietnia 2022 roku .
18. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
19. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Radnych do 30 kwietnia 2022 roku oraz informacja Wojewody Pomorskiego o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Wójta Gminy Sztutowo oraz Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo.
20. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
21. Zakończenie obrad.

Komentarze (5):

~Wójt walcz o nasze!!!! (niezalogowany) / 26.10.2022, 08:42
A może by wójt wypowiedział porozumienia paryskie klimatyczne, ETS i fit for 55!!!!chcemy palić węglem drzewem ile się da!!!!!
~Xcx (niezalogowany) / 26.10.2022, 14:29
A może ktoś poruszy na sesji sprawę pewnego pana który pracuje w urzędzie do 18. Czy przyjmuje wtedy też petentów? Wójt nigdzie nie pisał że urzad dłużej czynny.
~Szu (niezalogowany) / 02.11.2022, 21:17
Rada won
~Exit Szu (niezalogowany) / 03.11.2022, 01:16
Sam idź Von!!!
~Kamieni kupa (niezalogowany) / 07.11.2022, 11:56
Dlaczego w gminie jest tylu radnych co w powiecie!?
Dodajesz komentarz jako niezalogowany. Możesz się zalogować i dodać komentarz ze swojego konta

NOWOŚĆ! Dodaj zdjęcie do komentarza (opcjonalnie):
Sztutowo.com nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Są one wyłącznie opinią autorów. Komentarze nie dotyczące tematu artykułu, zawierające treści obraźliwe lub wulgarne będą usuwane
Reklama | Kontakt

© Sztutowo.com 2011-2023 Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie możliwe po uzyskaniu zgody autora.