Sztutowo
16 oC
środa, 24 lipca 2024
Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
16 oC

III Sesja Rady Gminy Sztutowo - 20.06.2024

18 czerwca 2024, 07:29
III Sesja Rady Gminy Sztutowo - 20.06.2024
W dniu 20. czerwca 2024 czwartek o godzinie 12:00 odbędzie się III Sesja Rady Gminy Sztutowo kadencji 2024-2029. Szczegółowy program w rozwinięciu. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym. 

Proponowany porządek obrad sesji :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wystąpienie zaproszonych gości: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sztutowie.
5. Zgłaszanie wniosków formalnych ( interpelacja, zapytanie).
6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Sztutowo za 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sztutowo wotum zaufania.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok. 
a) odczytanie Uchwały Nr 070/g283/R/III/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2024r w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Sztutowo za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego i objaśnieniami.

b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo w sprawie wykonania budżetu Gminy Sztutowo za 2023 rok.
c) odczytanie Uchwały Nr 095/g283/A/III/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 maja 2024r w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sztutowo z
tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sztutowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na rok 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2024-2027.
13. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Sztutowo do reprezentacji w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei.
14. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Sztutowo do reprezentacji w Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Kątach Rybackich.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łaszce, dla której Sąd Rejonowy w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi Księgę Wieczystą Nr GD2M/00054703/7.  
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Sztutowo.
18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kąty Rybackie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/474/2022 Rady Gminy Sztutowo z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kobyla Kępa.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uznania terenu za park gminny i nadania mu nazwy.
21. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie pomiędzy sesjami.
22. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie pomiędzy sesjami.
23. Zakończenie obrad.

 

Komentarze (5):

~Obiektywny (niezalogowany) / 18.06.2024, 21:27
Długa ta sesja,,radni z plemienia starszyzny będą przysypiać, a może by tak przyjąć uchwałę o podwójnej diecie ???
~Star 266 (niezalogowany) / 19.06.2024, 23:38
Zrobiem sobiem drzemkę i pójdem do dom
~Dieta 1000 zl!!! (niezalogowany) / 20.06.2024, 08:49
Po co się rozdrabniać
~Paddy O'Rylly (niezalogowany) / 20.06.2024, 19:48
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sztutowo wotum zaufania.
No i...?
~Mieszkaniec Sztutowa (niezalogowany) / 21.06.2024, 20:05
Najlepiej wypadli w tej konkurencji strażacy - i psp i osp. Policja jeszcze musi się ogarnąć. Ale dadzą radę - chcemy ale nie możemy. Będzie dobrze albo jak zwykle
Dodajesz komentarz jako niezalogowany. Możesz się zalogować i dodać komentarz ze swojego konta

NOWOŚĆ! Dodaj zdjęcie do komentarza (opcjonalnie):
Sztutowo.com nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Są one wyłącznie opinią autorów. Komentarze nie dotyczące tematu artykułu, zawierające treści obraźliwe lub wulgarne będą usuwane
Reklama | Kontakt

© Sztutowo.com 2011-2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie możliwe po uzyskaniu zgody autora.