Sztutowo
-5 oC
środa, 23 stycznia 2019
Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
-5 oC

Wywiad z Wójtem Gminy Sztutowo - Jakubem Farinade - część I

19 grudnia 2017, 14:20
Wywiad z Wójtem Gminy Sztutowo - Jakubem Farinade - część I
Zapraszamy do pierwszej części wywiadu z Wójtem Gminy Sztutowo Jakubem Farinade. Wszystkie pytania pochodzą od czytelników strony Sztutowo.com. Pisownia pytań jest oryginalna. Kolejna tura pytań i odpowiedzi zostanie opublikowana w styczniu 2018.

Szanowni Państwo,

bardzo dziękuję za przesłane pytania. To ciekawy sposób bezpośredniej komunikacji w ważnych dla naszego społeczeństwa sprawach.

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na pierwsze przesłane pytania.

Jakub Farinade

Wójt Gminy Sztutowo

 

Inwestycje na terenie Gminy?

Co do zasady tzw. inwestycje na terenie Gminy są wypadkową obecnych możliwości finansowych gminy. Inwestycje przeprowadzone (od grudnia 2016r.) bądź będące w realizacji, to m.in.: remont drogi do Sztutowskiej Kępy (grudzień 2016r.) (dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019); ul. Makowa cz. I (2017); remont drogi Grochowo Pierwsze – Rybina – Sztutowo (2018r. - dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
); rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie (2018r. - dofinansowanie z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”); budowa ścieżki rowerowej R9 i R10 (2017-2019 - dofinansowanie z Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Ochrona Różnorodności Biologicznej Oś Priorytetowa 11 Środowisko); remont zejść na plaże (2018r. – dofinansowanie z Programu operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego); budowa cmentarza komunalnego; przygotowanie do budowy infrastruktury wodnokanalizacyjnej w Kobylej Kępie (w oparciu o fundusze z programu „Współpracy Transgranicznej”); wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Szkole Podstawowej w Sztutowie (2018r.- dofinansowanie z Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020).

Ww. inwestycje, poza ścieżkami rowerowymi można zaliczyć, do tzw. utrzymaniowo – infrastrukturalnych. Klasyczne inwestycje generujące wprost dochody do budżetu Gminy, nowe miejsca pracy, nowych mieszkańców (a takowych inwestycji, co do zasady jeszcze nie było) dopiero przed Gminą Sztutowo. Co stanowić będzie wyjątkowe, wieloletnie wyzwanie.

 

Przekop Mierzei co uzyskamy jako gmina, a jakich utrudnień należy się spodziewać

Korzyści, to m.in.:

1. nowoczesna i jedyna taka infrastruktura w Polsce, i jedna z nielicznych w Europie (z taką lokalizacją)

2. możliwość wybudowania nowoczesnej infrastruktury

- transportowej, tj. nowe połączenie: - drogowe pomiędzy Mierzeją Wiślaną a E7,
tj. E7- Marzęcino – Osłonka - Płonina – Kobyla Kępa – Kąty Rybackie

- kolejowe: rewitalizacja kolei wąskotorowej pomiędzy Sztutowem, przekopem a Krynicą Morską

- nowa infrastruktura turystyczna wzdłuż przekopu

3. w oparciu o powyższe, ożywienie gospodarcze całego regionu Mierzei Wiślanej oraz
Zlewu Wiślanego, a co za tym idzie wygenerowanie nowych przychodów do budżetu centralnego oraz gmin

4. nowe miejsca pracy

5. nowe „wizerunkowe wypozycjonowanie”, szczególności Gminy Sztutowo, a tym samym

6. szansa nawiązania wyrównanego współzawodnictwa z tzw. „otwartym Wybrzeżem”, a co za tym idzie finalnie:

7. możliwość częściowego nadrobienia infrastrukturalnego zapóźnienia cywilizacyjnego

Utrudnienia:

przejściowe komunikacyjne z uwagi na prowadzone prace

 

Dzień dobry, Uprzejmie proszę o informację czy gmina planuje utwardzenie nawierzchni ulicy Chabrowej w Sztutowie? Jeśli tak to jaki jest przewidywalny termin realizacji inwestycji? Pozdrawiam

Oczywiście. Dokumentacja techniczna na ww. drogę (niezbędna do dokonania remontu) zostanie wykonana w 2018r. Dodatkowo przygotowujemy się do działań inwestycyjnych, m.in. na
ul. Okrężnej, Makowej, Parkowej, Zaułek, Wrzosowej. Przygotowujemy się do sporządzenia dokumentacji technicznej na kolejne drogi.

Załóżmy hipotetycznie, przekop będzie, jakich korzyści spodziewa się Gmina Sztutowo?
Czy poza planowanym przekopem, zostanie sfinansowana modernizacja i rozbudowa infrastruktury gminy z budżetu centralnego na terenie Gminy? Czy ze strony rządu padły deklaracje i zobowiązania? Kolejne pytanie, ile bezpośrednio osób będzie pracowało przy kanale (przy budowie) a potem przy jego obsłudze? Pozdrawiam

Korzyści jakie może uzyska Gmina Sztutowo zostały wstępnie opisane powyżej. Co do bezpośredniej rozbudowy i modernizacji infrastruktury Gminy z budżetu, to, co należy pod tym pojęciem rozumieć? Drogi gminne, wewnętrzne, kanaliza, etc.? Te zadania należą do gminy.
Ta infrastruktura nie ma nic wspólnego planowaną inwestycja, która o czym należy pamiętać, jest realizowana na gruntach skarbu państwa. (Mielibyśmy inną pozycję negocjacyjną, gdyby te tereny nie zostały przekazane przez samorząd Gminy Sztutowo skarbowi państwa - za darmo) To, co możemy bezpośrednio zaproponować skarbowi państwa do realizacji, to ww. trzy obszary, które jeżeliby zostały zrealizowane, stanowiłyby „przewrót kopernikański” dla naszej gminy, Mierzei oraz Zalewu Wiślanego oraz inne działania towarzyszące, w przypadku realizacji inwestycji w ww. obszarach.

Dodatkowo możemy uzyskać ziemię oraz wsparcie techniczne do poprawy zabezpieczeń przeciwpowodziowych w naszej gminie, której to stan, niestety jest co do zasady tragiczny (bobry, etc.) i na poprawę której gmina nie ma niestety żadnego bezpośredniego wpływu. O takie wsparcie oczywiście będziemy zabiegać.

Panie Wójcie, często przyjeżdżam do Sztutowa jako turysta, powspominać moje lata młodości tu spędzone. Ostatnio byłem w lipcu tego roku i stwierdziłem że nie mogłem wyrzucić papierka do kosza. Przypominam że pierwszy kosz stoi miedzy sklepem spółdzielni
a budynkiem gminy. Potem to już długa droga aż do apteki, gdzie jest kosz prywatny. Druga sprawa to gniazdo bocianie koło kościoła. Zauważyłem że jest atrakcją, zwłaszcza wśród turystów zagranicy. Ale również zauważyłem, że słup na którym jest ulokowane gniazdo ,może nie wytrzymać naporu .Przypominam że bocianie gniazdo może ważyć do 500 kg. Można by było obok postawić podest lub platformę. Pozdrawiam.

Słup został wymieniony. Miejmy nadzieję, że bocian odnajdzie się w tej nowej rzeczywistości:).

Co do drugiej kwestii, to dokonano dogłębnej analizy rozmieszczenie koszy na śmieci w rzeczonej lokalizacji, i nie podzielamy, co do zasady Pana/Pani uwag. Ale, żeby całkowicie wyeliminować wątpliwości, umieściliśmy kosz w miejscu, o którym rozmawiamy. Będziemy obserwować, w jaki sposób jego nowa lokalizacja wpłynie na „rotację śmiecia w regionie”:). Wyniki obserwacji wpłyną na dalsze ewentualne konieczne korekty.

Panie Wójcie: kiedy zajmiecie się sprawą drogi przez Cegielnię, gdzie widnieje 12t przecież są rolnicy, którzy przewożą płody rolne i kierowcy nie chcą zabierać zboża i jeździć tą drogą ponieważ płacą mandaty. Wystarczy, aby Wójt Gminy Sztutowo i Stegna zwrócili się do odpowiednich służb i postarali się o umieszczenie tabliczki "nie dotyczy płodów rolnych", absurdem jest aby każdy rolnik starał się o pozwolenia na przejazd samochodów.

To jest droga Powiatowa. Starosta Powiatu Nowy Dwór Gdański nie posiada odpowiednich środków na utrzymanie infrastruktury, nie mówiąc o jej przebudowie do pełnych standardów jezdnych. W ciągu ostatnich pięciu lat Powiat Nowy Dwór Gdański nie wyremontował
w odpowiednim standardzie ani metra drogi powiatowej w naszej gminie. Pan Starosta podniósł oczywiście te argumenty, które w skrócie przytoczono powyżej, czyli brak środków. Co do tonażu, doszło ostatnio do sytuacji, kiedy Starosta Nowodworski cofnął jednej z firm, która realizuje strategiczną budowę ścieżki rowerowej Stegna - Sztutowo - Krynica Morska pozwolenie na przewóz ładunku powyżej dopuszczalnego tonażu - w trakcie inwestycji.

Reasumując, o takie odstępstwo do Pana Starosty wystąpiłem. O wynikach wystąpienia poinformuję.

 

Poza tym uważam, że w końcu przyszedł czas, aby zająć się sprawą cmentarza, bo ten który mamy powstał w sposób niezbyt legalny (delikatnie mówiąc i nie są tu winni sąsiedzi wokół Kościoła). Trzeba wybrać lokalizację, która będzie spełniała wszelkie prawne aspekty (i nie jest to lokalizacja przy Muzeum tam już spoczywają szczątki pomordowanych w czasie istnienia obozu).

Nowa lokalizacja cmentarza został wybrana prawie 4 lata temu, a od ponad 2 lat jest prowadzona procedura jego utworzenia. W chwili obecnej kończą się prace archeologiczne, i o ile wszystkie pozostałe kwestie proceduralne zostaną domknięte i zakończone, to nowy cmentarz zostanie oddany do użytku w 2018 roku.

-Kiedy bogacze zaczną płacić za śmieci od wody zużytej????? - kiedy nowy dobry Sołtys????

Którego sołtysa Pan/Pani ma na myśli?

Co do kwestii, tzw. „bogaczy”, to istotą problemu jest wybranie metody, na podstawie której określano by sposób obliczania stawki za śmieci. Obecna metoda, to wynik pewnego konsensusu społecznego. Żadna z prawnie dostępnych z metod obliczania nie jest doskonała. Każda ma swoje plusy oraz minusy. Dodatkowo należy wspomnieć, że metoda obecnie obowiązująca pozwala na „finansowe domknięcie”, tj. brak dopłaty z budżetu gminy.

Panie wójcie kiedy droga z Kobylej Kępy do Kątów Rybackich zostanie zrobiona, połatana tam same dziury są ze koło można urwać asfalt się kruszy proszę o interwencje w tej sprawie.

Rozumiem, że Pan/ Pani ma na myśli drogę powiatową. Nasze drogi gminne systematycznie krok po kroku remontujemy, czego przykładami są, m.in: droga do Sztutowskiej Kępy, czy obecnie planowana do remontu droga Grochowo Pierwsze – Rybina - Sztutowo (uzyskaliśmy dofinansowanie z funduszu drogowego Wojewody Pomorskiego). Drogi powiatowe w naszej gminie, to w ostatnich latach pod względem inwestycyjnym „zaklęte rewiry”. Powiat nie ma pieniędzy i chyba nie ma pomysłu, co dalej. Środki unijne na infrastrukturę drogową praktycznie są na wyczerpaniu. W następnej perspektywie budżetowej Unii infrastruktura drogowa nie będzie prawdopodobnie priorytetem. Zatem, w kwestii drogowej infrastruktury powiatowej jesteśmy poza nawiasem i chyba tam zostaniemy. A w naszej gminie Powiat ma około 35 km dróg .

KIEDY ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE WIEJSKIE W KĄTACH RYBACKICH MIĘDZY INNYMI W SPRAWIE ŚMIECI , BRUDNYCH POBOCZY -ZAROŚNIĘTYCH PRZY ULICACH I CHODNIKACH ?

Termin zebrania sołeckiego leży w gestii samorządu sołectwa.

Co do „zarośniętych poboczy”, to proponuję tego rodzaje spostrzeżenia przekazywać do urzędu wraz ewentualną lokalizacją i np. zdjęciem, abyśmy poruszali się w obszarze faktów. Wszelkie tego rodzaju informacje korygujemy na bieżąco. Podobnie w kwestii śmieci. Należy ponadto dodać,
iż urząd wykonuje tego rodzaju czynności w oparciu o nieliczną (i stale zmniejszającą się) grupę pracowników oraz sprzęt z tzw. „zamierzchłej generacji”, co rodzi oczywiste trudności logistyczne, techniczne, etc. Aby wyjść naprzeciw wspomnianej niedostatecznej liczbie pracowników oraz sprzętu zdecydowano o zakupie niezbędnego sprzętu do czyszczenia, cięcia oraz odśnieżania chodników. To pierwszy krok w kierunku kadrowego oraz technicznego uporządkowania zapóźnienia gminy na tym polu. Ponadto pamiętajmy, iż cześć dróg, oraz poboczy (oraz ich utrzymanie) należy do Zarządu Dróg Wojewódzkich.

 

KIEDY ZOSTANĄ USUNIĘTE PO WICHURZE DRZEWA POŁAMANE I LEŻĄCE PRZY ULICY RYBACKIEJ W KĄTACH RYBACKICH ?

Stan zadrzewienia w pasie ww. drogi leży w gestii Zarządu Dróg Wojewódzki. W chwili obecnej żadne drzewo w ww. rejonie nie zagraża bezpieczeństwu tudzież przejezdności ww. drogi.

POPRZEDNIA WŁADZA GMINNA MIMO WSZYSTKO DBAŁA O CZYSTOŚĆ W KĄTACH RYBACKICH -turyści narzekali że mamy brudne drogi i zarośnięte chodniki a klimatyczne muszą płacić !!!

OCZYWIŚCIE ZDAJEMY SOBIE SPRAWĘ Z TEGO ŻE NIE WSZYSCY WŁAŚCICIELE WYNAJMUJĄCY KWATERY NA WCZASY NIE PŁACA KLIMATYCZNEGO ALE TO JUŻ INNA SPRAWA ŚCIĄGALNOŚCI

Pierwsze z informacji, jakie do mnie dotarły po objęciu stanowiska, to niemal natychmiastowe narzekania „na przeszłość” - co do utrzymania gminy w czystości, poziomu inwestycji, imprez, itd. A komentarz był mniej więcej następujący: „Za poprzednika Pana poprzednika to nam się powodziło...” etc., - inklinacja, która jest pewnego rodzaju generalną przywarą:).

Nie wspomnę już o problemach natury „biletowo-meleksowej”, gdzie jądro owego problemu oraz społecznego konfliktu zostało wygenerowane w latach 2016-2017 m.in. w Kątach Rybackich,
o czym można było przekonać się osobiście, przeczytać w mediach, czy też wysłuchać na sesjach Rady Gminy Sztutowo w 2017r. (a który to problem został bez problemu wyeliminowany w tym roku). Zatem, abstrahują od narracji „a za poprzednika, to….” pamiętajmy o tym, iż znaczna część porządkowych problemów jest wygenerowana „wewnętrznie”, m.in. poprzez brak odpowiedniej segregacji śmieci, podrzucanie śmieci do koszy publicznych oraz w interior, celowe wprowadzanie urzędników gminy w błąd co do posiadanej umowy na wywóz śmieci, itd., itp.

Co do elementu faktograficznego, to działamy na naszych drogach systematycznie (gmina jest rozległa), a tam gdzie mamy sygnał o nagłej „ekspozycji śmieci w miejscach do tego niedozwolonych”, to reagujemy natychmiast. A nad rozbudową możliwości technicznych, jak wspomniałem w jednym z poprzednich pytań stale pracujemy.

Co do dróg powiatowych (vide ul. Morska w Sztutowie), ich porządku oraz czystości, cóż, z tymi zagadnieniami próbuje zmierzyć się od lat Starostwo Powiatowe:).

Natomiast droga 501, jej utrzymanie (wraz z poboczami) leży w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich. Przedmiotowa droga wraz z chodnikami, oświetleniem, etc. ma zostać generalnie wyremontowana. W chwili obecnej trwa wykonanie dokumentacji technicznej, niezbędnej do przeprowadzenia jej generalnego remontu.

 

Korzystając z okazji składam wszystkim Mieszkańcom Gminy Sztutowo oraz osobom przebywającym na terenie naszej gminy życzenia zdrowych, spokojnych, pogodnych i spędzonych w rodzinnym gronie Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2018.

Jakub Farinade

Wójt Gminy Sztutowo

Druga część wywiadu ukaże się w styczniu 2018


Czytaj także:

Komentarze (9):

Miło,że Pa pon Wójt komunikuje się z tzw, elektoratem za pomocą mediów elektronicznych,
Pytanie ? Czy coś zyskamy na tzw. przekopie mierzeji. Dlaczego mówi się o błędach poprzedniej
władzy dotyczących praw własności gruntów w okolicy planowanego przekopu.
Propozycja ciągle aktualna : Panie Wójcie prosze walczyc o tzw. 3-cią drogę Grochowo- Osłonka. iliczyc na poprawe głównej /501/ drogi na mierzeji.Kontynuacja kolejki do Krynicy to świetny pomysł.Zyczę powodzenia .Nie zazdroszczę Panu stanowiska.

~Yahwe (niezalogowany) / 23.12.2017, 09:38
Bardzo się cieszę że bocian ma nowy słup.A co do koszy ,to nie była tylko moja opinia, również moich znajomych.Ważne że nie będziemy ich teraz szukać żeby wrzucić papierek.Życzę Wszystkiego Najlepszego na Nowy Rok 2018.

~Bogdan. (niezalogowany) / 24.12.2017, 13:22
Pytanie do Wójta,
Panie wójcie jak duże są potrzeby inwestycyjne gminy Sztutowo - tak aby infrastruktura była na odpowiednio wysokim poziomie a tym samym odpowiadająca kryterium nowoczesności? 100-200 mln nie rozwiąże sprawy. Czy celem ma być tylko częściowe nadrobienie dystansu cywilizacyjnego (patrz punkt 7)
===================================================================================


Korzyści z przekopu są czysto hipotetyczne. Ile tak naprawdę Gmina Sztutowo potrzebuje środków finansowych na modernizację infrastruktury? Te siedem punktów nie są ze sobą spójne zwłaszcza punkt pierwszy jest w opozycji do punktu siódmego. Drugi punkt jest całkowicie sprzeczny z punktem siódmym.

Ten przekop nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego i finansowego. Nikt na świecie nie robił podobnej inwestycji (jeżeli mylę się to proszę o wskazanie podobnego przekopu - tylko proszę nie podawać jako przykładu kanału Sueskiego, czy Białomorskiego)


Oczekiwania wobec przekopu są ogromne, ale w zasadzie w tych kilku zdaniach (siedmiu punktach) Wójt nie powiedział jak zamierza tego dokonać i za co? Nie za bardzo wiem na czym ma polegać ożywienie gospodarcze, co takiego sprawi przekop, że nastąpi to ożywienie gospodarcze? Środek ciężkości tej inwestycji będzie w Elblągu i ożywienie nastąpi w Elblągu najszybciej, o ile nastąpi.

Punkt czwarty Miejsca pracy: Pytam się gdzie???? Jakie powstaną miejsca pracy w Gminie - chyba tyko przy budowie i obsłudze technicznej tego kanału. Kto będzie tworzyć miejsca pracy? W jakich gałęziach gospodarki przewiduje Pan ożywienie gospodarcze?
======================================================================================
Te siedem punktów, to zręby do strategii rozwoju, nie są one spójne. Czy Gmina Sztutowo ma środki i możliwości do realizacji tak ambitnego projektu inwestycyjnego? Czy Gmina Sztutowo liczy na finansowanie zewnętrzne np. Budżet Państwa, Środki Europejskie?

Pan doskonale wie, że Sztutowo nie dysponuje tak potężnymi środkami własnymi, również środki z kredytów i pożyczek nie są w stanie pokryć potrzeb inwestycyjnych.
=========================================================================================

~Cogito (niezalogowany) / 29.12.2017, 01:32
Cogito.Jak zwykle rozsądny wpis do dyskusji.Pamietam jak za czasów PO/po zamknięciu drogi przez Ciesninę Pilawską/ Prezes Polski rozpoczął dyskusję o dostępie do Elbląga jako portu./Elbląg to Jego druga ojczyzna/Stąd został wybrany po raz pierwszydo Senatu,z
mimo,że jak mówią 13 12 spał dopołudnia.
Pamietam też spotkanie w UG Sztutowo za czasów PO wnioski:
1. Można kopać ,ale po co Elbląg nigdy nie będzie portem UE dawała pieniądze na takie inwestycje /Irlandia?/ ale są one na pograniczu opłacalności.
2. Co sie okazuje szkody ekologiczne okazują się niewielkie.
3. Zatrudnienie to 30 osób /3 zmiany po 10 osób / do obsługi przekopu / + 10 osób


kierownictwa poza Sztutowem.
Na pytanie o zyski z turystyki odpowiedż brzmiała . Nie były brane pod uwagę.

~Yahwe (niezalogowany) / 03.01.2018, 18:04
Yahwe i Cogito po co tyle piszecie tych bzdur z których i tak wynika że nie bo nie. Jeśli nie domyślacie się naprawdę jakie korzyści z tego przedsięwzięcia będzie miała nie tylko społeczność okoliczna ale i całe państwo to znaczy że jesteście albo pożytecznym glupkami albo pacholkami Rosji, UE i Chin.

~Młody człowiek (niezalogowany) / 04.01.2018, 08:22
Cogito i Yahwe idźcie prawic te swoje mądrości w waszej gminie czyli Krynicy bagiennej ok?

~S.T. (niezalogowany) / 04.01.2018, 08:24
Elbląg się cieszy bo w stoczni będą znów budować statki i okręty podwodne które dzięki kanalowi przekopowi będą mogły wyjść na Bałtyk bez zgody kacapów! Natomiast Sztutowo bedziemialo zapewniony rozwój turystyki dzięki przystani w Skowronkach i innym inwestycjom powiazanym z turystyką.
Ale Krynica i Gdańsk pluje jadem ile może. Cóż bogaty biednego nigdy nie zrozumie.

~Myśleć!!!!!! (niezalogowany) / 04.01.2018, 08:28
cały ten przekop to gruszki na wierzbie po co nam przekop jak Elbląg nie ma kasy na budowę portu który by mógł obsługiwać statki barki mogą płynąć Szkarpawą nie trzeba budować browaru żeby napić się piwa zysk będą mieli ci co będą budować a mieszkańcom zostaną dziurawe drogi i popękane domy.

~kaciak (niezalogowany) / 16.01.2018, 19:12
Naiwna wiara w cudowna moc kanału jego zwolenników już nie tylko nie śmieszy, a wręcz przeraża. O ile się nie mylę tzw. NOWY ŚWIAT, w każdym bądź razie lokalizacja przekopu ten teren nie będzie należał do żadnej z gmin. TU JEST PIERESZA KORZYSC GMINA OBEJDZIE SIE SMAKIEM Z TYTUŁU, UTRACONYCH KORZYSCI Z TYTYLU PODATKU.

Kolejną korzyścią mogą być strefy ochronne, w praktyce mogą oznaczać blokadę inwestycji na określonym terenie.
TO CZEGO SZTUTOWO NIE ZROBILO, TO BRAK NP. Całkowitych potrzeb inwestycyjnych w zakresie infrastruktury (drogowej, światłowodowe, kulturalnej,etc.) i na tej podstawie zażądali od rządu dodatkowych środków na rozwój modernizację infrastruktury. TEGO NIE MA, A PRZYNAJMNIEJ NIE SŁYSZAŁEM, ABY GMINA W ZAMIAN ZA ZGODE NA PRZEKOP ZAŻĄDAŁA ZAPLATY W POSTACI SRIDKOW Z PRZEZBACZENIEM NA INWESTYCJE GMINNE, CZY INNE POTRZEBY. To w końcu Sztutowo, powinno mieć wszelkie atuty w ręku.

Sztutowo powinno rozważyć możliwość odłączenia się od reszty Gminy i utworzenie nowej gminy. Ile poszczególne miejscowości wnoszą do budżetu, a ile z niego otrzymują.

Co do ożywienia gospodarczego rozwój i modernizacja infrastruktury to warunek konieczny, ale nie wystarczający. Chyba w Sztutowie nikt nie uważa, a może uważa co gospodarka gminy może wrzucić na statki, czy na terenie gminy są takie zakłady które produkują na eksport? Trzeba założyć, że statek zatrzyma się gdzieś na przekopie, ale to nie wchodzi w rachubę.

Czy w tym wszystkim Sztutowo dokonało rachunku ekonomicznego, czy Sztutowo wie na czym chce zarabiać?


~Cogito (niezalogowany) / 24.01.2018, 02:07
Dodajesz komentarz jako niezalogowany. Możesz się zalogować i dodać komentarz ze swojego konta

Sztutowo.com nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Są one wyłącznie opinią autorów. Komentarze nie dotyczące tematu artykułu, zawierające treści obraźliwe lub wulgarne będą usuwane
Reklama | Kontakt

© Sztutowo.com 2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie możliwe po uzyskaniu zgody autora.