Sztutowo
19 oC
środa, 15 lipca 2020
Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza
19 oC
 Baner

Afera śmieciowa w gminie Sztutowo. Treść uchwały śmieciowej została zmieniona po sesji. Wiele zapisów niezgodnych z prawem

3 sierpnia 2019, 17:00
Afera śmieciowa w gminie Sztutowo. Treść uchwały śmieciowej została zmieniona po sesji. Wiele zapisów niezgodnych z prawem
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku unieważniła znaczącą część ostatnich uchwał śmieciowych, które zostały podjęte na sesji Rady Gminy Sztutowo w dniu 27. czerwca 2019. Dodatkowo obecnie w obiegu prawnym znajduje się jedna uchwała o różnej treści, którą podpisał dwukrotnie Przewodniczący Rady Gminy Sztutowo Marcin Owsiński. Doszło do wielu naruszeń prawa, które mogą mieć wielkie konsekwencje. Czeka nas kompletny chaos śmieciowy w gminie. Cała procedura podjęcia uchwał śmieciowych będzie musiała zostać przeprowadzona od nowa.

27. czerwca 2019 roku  Rada Gminy Sztutowo podjęła 2 uchwały związane z gospodarką śmieciową:

  1. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
  2. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dopatrzyło się uchybień prawnych w obu uchwałach i unieważniło wiele zapisów:

W uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty zostały unieważnione:

  • § 2 ust. 3 i ust 4,
  • § 3 ust. 3 i ust. 4

§  2 ust. 3.  Dla nowo oddanych budynków przyjmuje się średnie zużycie wody na 1 mieszkańca tj. 2,50 m3 na osobę na miesiąc.

§  2  ust. 4. Dla budynków nie podłączonych do sieci wodociągowej oraz gospodarstw rolnych nie posiadających podliczników przyjmuje się średnie zużycie wody na 1 mieszkańca tj. 2,50 m3 na osobę na mi miesiąc.".

W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku zapisy zawarte w §2 ust. 3 i 4 badanej uchwały wykraczają poza zakres kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego wyznaczony w art. 6k ust. 1 oraz 6j ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§  3  ust. 3. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, za rok od nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe (bez instalacji grzewczej) jedynie przez część roku wynosi 250 zł.

§  3  ust.  4 wskazujące "Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, za rok od nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe (bez instalacji grzewczej) jedynie przez część roku wynosi 350 zł

W ocenie Kolegium tut. Izby powyższe zapisy obarczone są wadą o charakterze istotnego naruszenia prawa. Analizując bowiem powyższe zapisy badanej uchwały Kolegium Izby stwierdziło, że Rada Gminy Sztutowo zaplanowała podwyższenie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o charakterze rocznym w trakcie trwania roku podatkowego.

Pobierz pełną treść - Uchwała Nr 150/g283/P/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku  z dnia 18 lipca 2019 r.

W uchwale w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został unieważniony załącznik nr 1 – czyli wzór deklaracji składanej przez mieszkańców do Urzędu Gminy Sztutowo w części:

1) DZIAŁ B (Dane dotyczące gospodarowania odpadami dla wszystkich typów nieruchomości wymienionych w części A5):
- wiersz B.3. (Liczba osób zamieszkujących nieruchomość/lokal mieszkalny) pozycja 59,
- sformułowania w wierszu B.4. (Średnioroczne zużycie wody na nieruchomości) pozycji 60, w zakresie słów: "lub w przypadku braku podłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej za minimalne zużycie wody dla jednej osoby w gospodarstwie domowym należy przyjąć 2,50 m3",


2) pole oznaczone jako C.1. (Obliczanie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
- dotyczy nieruchomości zamieszkałych i mieszanych):
- wiersz: Ryczałt zużytej wody miesięcznie Dotyczy nowo oddanych budynków, budynków nie podłączonych do sieci wodociągowej oraz gospodarstw rolnych nie posiadających podliczników pozycja 70,
- wiersz: Opłata (uwzględniająca sposób zbierania odpadów - odpowiednio do złożonej deklaracji w poz. B.7) (...) w zakresie sformułowania: "lub na podstawie ryczałtu zużytej wody 70 i 67 lub 70 i 68" w pozycji 71.

Zdaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wymóg ujęcia w deklaracji informacji w wyżej wskazanym zakresie nie znajduje oparcia w podstawie prawnej podjętej uchwały. Postanowienia art. 6n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie dają możliwości nakładania przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązku składania takich deklaracji.

Pobierz pełną treść - Uchwała Nr 151/g283/P/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Gdańsku z dnia 18 lipca 2019 r.

Skutki uchylenia ww. zapisów dla mieszkańców gminy Sztutowo po uprawomocnieniu się powyższych Uchwał RIO (może nastąpić jeszcze w sierpniu)

  • Uchylona w całości została podwyżka dla właścicieli domków letniskowych
  • Brak możliwości pobierania opłat za śmieci od właścicieli nowo oddanych obiektów oraz budynków nie podłączonych do sieci wodociągowej oraz gospodarstw rolnych nie posiadających podliczników

Jaką uchwałę podjęli radni na sesji?

W całej sprawie pojawia się jeszcze jeden bardzo istotny wątek – wprowadzenia do obiegu prawnego jednej uchwały o różnej treści.

W materiałach do sesji Radni otrzymali uchwałę z zapisami w paragrafach 6 i 7 tak jak na zdjęciu poniżej:

Zdjęcie

Podczas Sesji Rady Gminy Sztutowo Przewodniczący Rady Gminy Sztutowo Marcin Owsiński nie odczytał treści uchwały i nie zgłosił żadnych poprawek do projektu, co oznaczało, że Rada Gminy (głosami 10 za i 4 przeciw) przyjęła uchwałę zgodnie z treścią projektu. Tymczasem przewodniczący Rady Gminy Marcin Owsiński po Sesji podpisał Uchwałę o zmienionej treści w paragrafach 6 i 7 jak na zdjęciu poniżej.

Zdjęcie

Taka treść została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Wojewody Pomorskiego, którzy zostali wprowadzeni w błąd, otrzymując "uchwałę", która nie została podjęta przez Radę Gminy. Na podstawie takiej zmienionej treści "uchwały" Regionalna Izba Obrachunkowa podjęła decyzję o unieważnieniu części uchwał opisanych powyżej.

W dniu 2. sierpnia 2019 na stronach BIP Urzędu Gminy Sztutowo została skasowana Uchwała ze zmienioną treścią i opublikowana treść taka jak w projekcie z podpisem Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo Marcina Owsińskiego

Zdjęcie

Ta skandaliczna sytuacja, czyli dwukrotne podpisanie przez przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo  tej samej uchwały zawierającą inną treść będzie musiała być wyjaśniona przez uprawnione do tego organy.

Cała ta sytuacja pokazuje, że forsowana i przygotowywana przez Wójta Roberta Zielińskiego od conajmniej kilku miesięcy zmiana uchwały śmieciowej okazała się wielkim bublem prawnym.

W efekcie zamiast zwiększonych zysków dla budżetu podjęcie uchwał śmieciowych spowoduje jeszcze większe straty dla gminy Sztutowo (część podatników do czasu uprawomocnienia się nowych uchwał nie będzie musiała płacić za śmieci). Niekompetencja, brak wiedzy lub inne czynniki doprowadziły do skompromitowania gminy i ewentualnych strat idących w dziesiątki tysięcy złotych.

ZOBACZ KTO GŁOSOWAŁ ZA PRZYJĘCIEM PODWYŻEK ZA ŚMIECI


Czytaj także:
Komentarze (76):

~GMINNA AFERA (niezalogowany) / 03.08.2019, 17:27
KOMPROMITACJA GMINY
do dymisji przewodniczący i wójt
skandal nad skandale ==================
jAK MOŻNA PODPISYWAĆ BUBLE PRAWNE ?
słoma im z butów wychodzi
~zawał (niezalogowany) / 03.08.2019, 18:07
Zieliński i Owsinski - DO DYMISJI , takim ludziom nie można ufać !
niech uciekają gdzie pieprz rośnie .
Jak tacy faceci mogą piastować takie stanowiska .
Wstyd na całe województwo .
~IGA (niezalogowany) / 03.08.2019, 18:19
Ale u was w tej gminie jest BAJZEL tam prokutator i cbś winien wkroczyć i to natychmiast
~wrona (niezalogowany) / 03.08.2019, 18:24
jak można oszukać pana Wojewodę i RIO , czy w tej gminie brak mądrych ludzi ,ale tez wchodzi do sprawy aspekt finansowy i to wina Zielińskiego za nieudolność i ktoś musi odpowiedzieć -skoro źle zostały opracowane dokumenty .
Gmina stała się pośmiechowiskiem ,a Zieliński zawsze mówił że Gmina to my .
Jak można ufać tym ludziom na urzędzie skoro taki skandal
~paragraf (niezalogowany) / 03.08.2019, 18:28
jak można w Gminie fałszować urzędowe dokumenty - kto dał im na to przyzwolenie ,chyba władzy gminnej coś się stało , pomroczność jasna czy co ?
A kto pokryje straty finansowe tego urzędu
~miodzio (niezalogowany) / 03.08.2019, 18:43
Panie Igorze - bardzo dziękujemy za informacje dot afery śmieciowej , ludzie wreszcie powinni iść do gminy i zrobić porządek .
Taczka za mała ale są wozy drabiniaste do wywozu , niech idą sprzątać ulice i chodniki , bo do niczego innego się nie nadają .
Wstyd - jak ci faceci mogą spojrzeć ludziom w oczy ? takim facetom się już nie ufa .
A co ci radni - stracili rozum przy głosowaniu ( nic nie dały te robocze spotkania przed sesją ) , śmiech wielki śmiech ,bubel rodzi bubel
My byśmy już do pracy nie wracali w poniedziałek , po takim skandalu , tylko podać się do dymisji
~Mario (niezalogowany) / 03.08.2019, 18:49
W poniedziałek rano:

Wójt - dymisja
Przewodniczący - dymisja
10 radnych marionetek - dymisja
Radca prawny - dymisja

innej możliwości nie widzę jeśli ci ludzie mają chociaż resztki honoru.

Na miejscu MO ja bym nie zasnął spokojnie. Dla prokuratora to będzie szybka sprawa.
~zdruzgotana mieszkańcy (niezalogowany) / 03.08.2019, 18:57
życzymy miłego czytania przy weekendowym grillu i kawusi , fajowo tam macie
~Mieszkaniec (niezalogowany) / 03.08.2019, 19:03
Sztutowska Afera Rywina haha Podmiana uchwały po głosowaniu to tylko ktoś ułomny umysłowo musiał zrobić
~serce moje (niezalogowany) / 03.08.2019, 19:05
Panie Zieliński wstyd -NIE UFAMY JUŻ PANU , nie zasługuje pan na zaufanie i jako Wójt się pan nie sprawdził , żegnamy czule
~pomroczność (niezalogowany) / 03.08.2019, 19:14
ALE CYRK W CYRKU i dwa fałszywe LWY ( jeden rudy drugi szatyn ) - tak straszyli policją ,a teraz co będzie ?
fałszywe oszczerstwa jak był sołtysem , ze zdwojoną siłą wracają do niego ,takie życie , taki bal w tej gminie
a jak czuje się teraz Robercik i Marcinek z kropką ----------------- oj noce chyba nie przespane !
dalej będą z nas wariatów robić i omamiać ludzi że jest dobrze i będzie bardzo dobrze .
wstyd nam za takich ludzików o płytkim poziomie intelektualnym - a myśleli że będzie cudownie i gmina miodem i mlekiem płynąca.
A co na to wszystko lizusy wójtowe i donosiciele , koledzy i koleżanki jednego i drugiego
~nowy komisarz (niezalogowany) / 03.08.2019, 19:21
poważna afera w waszej gminie
czekamy do poniedziałku czy będzie tak dalej cudownie jak nam Robert obiecywał i zapewniał
a z gminy przedszkole sobie zrobili , to dzieci w przedszkolu są mądrzejsze
wszyscy radni też do dymisji -winni oddać mandat jak im nie wstyd ze taka degrengoladę zrobili
nie wierzymy ani Robertowi , ani Marcinowi ani tym radnym bezradnym - tylko nam wstyd przynosicie i śmieją się z tej gminy w całym województwie i nie tylko
~Ja (niezalogowany) / 03.08.2019, 19:21
Brawo Igor!!!
A ci dwaj panowie to §1 pkt 2 KK.
Kiedy będą jakieś konsekwencje wreszcie??!!
~KOSZ NA ŚMIECI (niezalogowany) / 03.08.2019, 19:22
NIE PŁACIMY ZA ŚMIECI , NIECH TERAZ SIECI PŁACA SAME
~wyborcy (niezalogowany) / 03.08.2019, 19:26
ludzie zapamiętajcie datę 3.08.2019r. AFERA ŚMIECIOWA w GMINIE SZTUTOWO -sensacja na całego , oby tak dalej z tymi aferami -gratulacje dla wójta i przewodniczącego .
Tyle lat w tej gminie żyjemy ale takiej AFERY ŚMIECIOWEJ nie było .
W społeczeństwie już stracili zaufanie -szykujmy się na nowe wybory .
~jest dobra ... (niezalogowany) / 03.08.2019, 19:29
na wójtową szykuje się urocza pełna gracji i elegancji -sołtysowa z Kobylej Kępy
~koniec....... (niezalogowany) / 03.08.2019, 19:40
władza gminna winna być przykładem dla innych a nie robić sobie jaja z ludzi
Teraz wiemy dla czego jest taka brzydka pogoda i brak wczasowiczów.
Gdzie pieniążki za klimatyczne itd.... to wszystko woła o pomstę do nieba ,ale tam w niebie nikogo nie ma
~fora (niezalogowany) / 03.08.2019, 19:43
Król nasz oszalał ,a Paziowi ROZUM SIĘ POMIESZAŁ , fajno tam mata ludziska
fora ze dwora
~Marcinek bez honoru (niezalogowany) / 03.08.2019, 19:49
Pan Prokurator już się zbliża,
już puka do mych drzwi,
Pobiegnę Go przywitać, 
z radości serce drży.
~rezyserka, (niezalogowany) / 03.08.2019, 19:52
dramaturgia tej Sztutowskiej sceny - super aktorzy , dobrze grają w tej aferze śmieciowej , a co na to sołtysi tacy niby mądrzy - siedzą pod miedzą , też nie widzieli , nie słyszeli co się dzieje -byli na sesji by reprezentować swoich mieszkańców a nie tylko kawę pic i głupa udawać jacy oni są elokwentni w każdej dziedzinie , ja pindole co za poziom tam reprezentujecie panie i panowie , a jak tam czuje się słynna sołtysowa ta puszysta taka przemądrzała , a gdzie wtedy na sesji rozum miała zamiast wstawić się za nami , a gdzie Irenka i Jureczek ,chyba dali przyzwolenie na takie działania -a teraz wszyscy chcą być święci i umywają rączki .
Dzban wodę nosił i ucho się urwało
~myszka (niezalogowany) / 03.08.2019, 19:55
ani jeden ani drugi bez HONORU
~Mieszkanka (niezalogowany) / 03.08.2019, 19:57
Za co bierze pieniądze radca prawny to on pod względem prawnym powinien przygotować uchwały , a że radni za wszystkim głosują to się nie dziwię ,nie znają prawa i nie myślą o dobru gminy tylko swojego podwórka
~michasia (niezalogowany) / 03.08.2019, 20:02
ich tylko stać na wypisywanie totalnych bzdur na FB , chwalą się swoimi bzdurami , może teraz napiszą o aferze śmieciowej na gminnym FB , tak jak to zrobił Pan Igor na tej stronie by ludzie rzetelnie wiedzieli co się dzieje we własnej gminie ,a gmina to my płacący podatki .
Oni mają pensje z naszych podatków i powinni rzetelnie pracować a nie bujać w obłokach i zajmować się bzdurami .
~Mirek z Łaszki (niezalogowany) / 03.08.2019, 20:49
Robert z Marcinem chcieli dobrze, ale wyszło jak zawsze :s
~Blokers (niezalogowany) / 04.08.2019, 00:20
Kotłownia stracona... A mogła być nasza....
~fs (niezalogowany) / 04.08.2019, 00:28
Chodniki na szkolnej zarastaja. Nie da się hodzic bo gałęzie zaisaja na chodniki. Ścieżka rowerowa zasypana, pobocza zarośnięte.....
~Obludnicy (niezalogowany) / 04.08.2019, 00:30
Chyba naprawdę trzeba zlikwidować gminę skoro nikt wam nie pasuje.
~Mieszkaniec (niezalogowany) / 04.08.2019, 00:34
:huh: a wylaczeni z systemu jak nie płacili tak nie płacą i śmieją się nam w twarz
~carmen (niezalogowany) / 04.08.2019, 09:46
co teraz będzie bo aż odfruwają łabędzie ? wczasowiczów mało , słonecznej pogody brak ,niska temperatura ale w gminie wysoka
~cukierek (niezalogowany) / 04.08.2019, 09:51
czy to prawda że nie musimy już płacić za śmieci w tej bogatej gminie ?
~łąka zielona (niezalogowany) / 04.08.2019, 10:33
narozrabiali jak pijane zające w stogu siana na Kobylej Kępie
~do MARIO (niezalogowany) / 04.08.2019, 10:39

Jesteśmy zgodni z tobą -wszyscy jak jeden mąż do dymisji -utrata zaufania społecznego już nastąpiła
wstyd i hańba tej gminy , tylko nasze społeczeństwo ośmieszyli na forum społecznym
~Spostrzegawczy Dobromir (niezalogowany) / 04.08.2019, 12:59
Gołym okiem widać że było majstrowane przy uchwale po sesji bo nawet przecinek w innym miejscu jest postawiony w 3 dokumencie
~&&& (niezalogowany) / 04.08.2019, 13:14
Robert chwalił się że w Warszawie ma słynną papuge to im pomorze
~nie tylko u nas (niezalogowany) / 04.08.2019, 13:26
https://www.eluban.pl/wiadomosci/15331,doniesienie-o-falszowaniu-uchwal
~Monika (niezalogowany) / 04.08.2019, 13:46
Zmieniając temat, załączam link do spotkania Marszałka Województwa Pomorskiego z samorzadowcami naszego powiatu. Jeden z tematów dotyczył gazyfikacji mierzei i wygląda na to, że nie opłaca się inwestować w nasz teren. Prelegenci w sposób mało przekonywujacy przedstawili swoje racje, natomiast moim zdaniem nasi samorządowcy przyszli na spotkanie jak do kina, nie przygotowani do bitwy na argumenty za tą inwestycją. Żaden z nich, za wyjątkiem Pana Ptaka, nie spróbował podjąć dyskusji. Zero zainteresowania i woli walki, więc nadal będziemy na mierzei kopcić i nie będzie nam się chciało, w związku z dużymi kosztami ogrzewania, myśleć o jakiejkolwiek formie wydłużania sezonu turystycznego.

https://zulawytelegraf.pl/2019/07/22/spotkanie-samorzadowcow-z-regionu-z-marszalkiem-woj-pomorskiego-22-07-2019/
~Oszukany (niezalogowany) / 04.08.2019, 14:31
Śmieci pod gminę!!!!
~sciba (niezalogowany) / 04.08.2019, 14:59
cały czas mówimy że to nadchodzi koniec gminy, to inni się wymądrzali ze to jakieś bzdury ,ale rzeczywistość jest inna ( jaki pan taki kram )
~Blokers (niezalogowany) / 04.08.2019, 17:06
Igor na wójta!!!!
Walczyk na przewodniczącego rady!!!!
~Obserwator (niezalogowany) / 04.08.2019, 17:30
Mamy 4 myślących radnych. Pozostali 10 tylko podnosi ręce według wytycznych od wodza. Bezmyślne głosowanie pokazało że tylko do tego się nadają. Ciekawe czy chociaż 1 z nich się zreflektuje że pełni rolę tylko maszynki do głosowania.
~zdegustowany (niezalogowany) / 04.08.2019, 17:34
Miejmy nadzieję,że odpowiedzą za to ,że skończy się ta samowolka .Najlepszą rzeczą jaka by mogła się zdarzyć w tej gminie byłoby odwołanie tej rady i wójta ,bo 3/4 tego składu albo kombinuje albo nie ma zielonego pojęcia o czym mowa i ślepo wierzy innym.Brawo Igor za czujność i rzetelną informację .
~Malinova (niezalogowany) / 04.08.2019, 19:26
Niech na kolejnej sesji każdy z radnych uzasadni ( w kilku zdaniach) dlaczego tak a nie inaczej głosował w sprawie podwyżki. Z chęcią wysłucham ich opinii.
Podnieść rękę to nie sztuka. Sztuką jest mieć swoje zdanie i postępować zgodnie ze swoim sumieniem.
Panie Igorze podziwiam za wole walki!
~Petent (niezalogowany) / 04.08.2019, 20:35
To za duży kaliber przekrętu żeby zamieść sprawę pod dywan. Gdzie jest komisja rewizyjna która już jutro powinna pierwsza zrobić kontrolę? I czy wójt ma odwagę zwolnić radcę prawnego, bo p. Iwona już czeka w blokach startowych do gminy. :blink:
~szkoda słów (niezalogowany) / 04.08.2019, 20:52
Iwona ? jaka Iwona ?a ta pyskata , ona już raz pracowała w tym urzędzie .
Odgrzewanych placków nie będziemy jeść
~Emilia (niezalogowany) / 04.08.2019, 22:09
Uchwała dot. ustalenia opłaty za odpady była tak naprawdę pierwszą najważniejszą uchwałą nowej rady i nowego wójta.
Bardzo trudny temat, który od samego początku budził wiele kontrowersji.
Jak wypadli nasi włodarze?
Niech mieszkańcy ocenią.
~ania (niezalogowany) / 04.08.2019, 22:45
Nanoszenie "poprawek" w przyjętej już uchwale to juz zakrawa na łamanie prawa.A odnośnie zakwestionowanych przez RIO zapisów to wstyd, żeby ludzie za to odpowiedzialni, oplacani z naszych podatków nie umieli poprawnie ,zgodnie z ustawą skonstruować uchwały. Jeszcze do niedawna czekali z poprzednią uchwała ,odwolywali się bezsensownie, aż dostali od NSA orzeczenie a pieniędzy niesłusznie pobranych nie pooddawali.A radni cóż...w zdecydowanej większości niewiele ządają sobie trudu, żeby cokolwiek zagłębić się w temat, głosują jak wójt chce. Nie wiem dlaczego tacy ludzie pchają się do tej władzy...
~Skandal!!!! (niezalogowany) / 04.08.2019, 22:58
Ile łapówki dali właściciele domków za te zmiany w ustawie?? Chcą być zwolnieni jak ich koledzy od pensjonatów?!
~Oktawiusz (niezalogowany) / 04.08.2019, 22:58
Radni , wybierając przewodniczącego rady gminy nie są chyba rozczarowani .
~paragraf 270 kk (niezalogowany) / 04.08.2019, 23:17
§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.
§ 2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
~Mieszkaniec (niezalogowany) / 04.08.2019, 23:35
Głosowanie radnych metodą "na słupa " . Ja na miejscu tych radnych to ze wstydu bym się spalił będąc tylko popychadlem to przepychania uchwał.
~John Smith (niezalogowany) / 05.08.2019, 12:34
Król musi poddać gońca. Jeśli tego nie zrobi , długo królem nie będzie.
~Kandydat na wójta (niezalogowany) / 05.08.2019, 12:38
Co poszło nie tak ? Gdzie popełniłem błąd?
~ślonka (niezalogowany) / 05.08.2019, 13:00
a gdzie Prokurator w tej sprawie -czy zawiadomienie już jest u Prokuratora
~Obserwator (niezalogowany) / 05.08.2019, 13:32
Radni... Większość radnych jest bo byli , bezurzyteczne pozostałości śmieciowe po byłych wójtach , wybierani z przyzwyczajenia .Zero kreatywności i jakiej kolwiek chęci działania. Może trzech lub czterech myśli . Ale przecież wszystko gra. A aferka jak inne , ucichnie .
~Nikoś Dyzma (niezalogowany) / 05.08.2019, 13:51
Pan ,,Władeczek" szkodzi !!!!!!!!
~!!! (niezalogowany) / 05.08.2019, 14:30
Straty wizerunkowe waszej gminy legły w gruzach i są olbrzymie !!
~ale sie narobiło (niezalogowany) / 05.08.2019, 14:33
Zaufanie do Roberta i Marcina też legło ….. .
Słowo przepraszam nie ma już znaczenia w opinii społeczeństwa
Takie zachowania są niewybaczalne - będziemy pamiętać przy najbliższych wyborach
~teresa (niezalogowany) / 05.08.2019, 14:39
wczasowicze pytają gospodarzy na kwaterach co tam narozrabiali w gminie
~Taka prawda (niezalogowany) / 05.08.2019, 16:26
No i minął poniedziałek no i gdzie macie te dymisje?? Liczycie że pan O. się przyzna do błędu i złoży rezygnację. Wasze niedoczekanie, jeszcze znajdzie kozła ofiarnego i będzie siebie wybielał. Człowiek z ego jak stąd do kosmosu i chory na władzę nigdy nie zrezygnuje. Liczy że głupi lud zapomni i sprawa przycichnie. Ale tym razem się przeliczy
~Akurat przechodziłem (niezalogowany) / 05.08.2019, 16:29
A co za tajna narada dziś w gminie. Przewodniczący od rana u wójta, urząd zamknęli o 14:00 a narada dalej trwa z udziałem przewodniczącego, wójta i jeszcze ucho wójta na trzeciego, ciekawe po co on tam przyszedł??
~Mieszkaniec (niezalogowany) / 05.08.2019, 16:43
Kiedy Bazar pod gminą?!
Kiedy przeniesienie placu zabaw spod gminy w jakieś normalne miejsce?!
~Obserwator Pana 0. (niezalogowany) / 05.08.2019, 16:56
Boją się tego obywatela 0. Taka prawda. Jak go spuszczą , to się 0 rozpisze , a jak się 0 rozpisze to będzie nieprzyjemnie. A 0 lubi pisać .Więc 0 zostanie . Ktoś dostanie naganę , napewno nie 0 , bo 0 nie popełnia błędów. Ps. Dobrze być takim 0 .
~Do obserwator Pana O (niezalogowany) / 05.08.2019, 18:02
A któż to jest . Pan " 0" ?
~Obserwator Pana 0. (niezalogowany) / 05.08.2019, 19:19
Nie wiesz? Przecież to 0jciec wszystkich pomysłów, mistrz pióra oraz polskiego słowa , nieomylny przewodniczący rady gminy Sztutowo.
~prof. Jan M. (niezalogowany) / 05.08.2019, 19:22
O.... Nie znam.
~sołtys (niezalogowany) / 05.08.2019, 20:34
jak nie znasz to przewodniczący Marcin
~doda (niezalogowany) / 05.08.2019, 20:35
taki wysoki , rudy dziś szedł po schodach wkurw.... do gminy
~zyta (niezalogowany) / 05.08.2019, 22:19
ciekawe czy wkroczy kontrola RIO i kontrola ze strony Wojewody
~IZA (niezalogowany) / 06.08.2019, 09:47
BUDAPRENEM PRZYTWIERDZENI DO STOŁKÓW -pośmiechowisko z siebie zrobili
~Frank (niezalogowany) / 06.08.2019, 10:56
Czy Pan O. Tym razem przesadził? Ma złożyć wyjaśnienia.
~araoke (niezalogowany) / 06.08.2019, 13:24
i już pozamiataliśmy -koniec sprawy -diabłu łeb ucięto
~Ej ludki (niezalogowany) / 06.08.2019, 20:00
A kto jest "uchem Prezesa"? 8)
~jaja (niezalogowany) / 06.08.2019, 22:06
ucho prezesa to sołtys Sztutowa i słynne sołtysowe
~Mieszkanka gminy (niezalogowany) / 08.08.2019, 12:04
Ludzie ogarnijcie się wreszcie!!!
Jak można wypisywać tyle nienawiści wobec człowieka którego sami wybraliście na wyborach? Jesteście aż tak tchórzliwi, że nie jesteście w stanie chociaż podpisać się imieniem i nazwiskiem pod swoim komentarzem? Sprawia wam przyjemność hejtowanie innych w Internecie? Wasze zachowanie jest bardzo dziecinne i jest mi wstyd za takich mieszkańców. Swój powinien bronić swego.
~## (niezalogowany) / 08.08.2019, 16:51
Ci co ich wybrali nie teraz pokarzą jak należy pracować ,a skoro sami nie wiedzą więc nie będą w stanie im nieść pomocy , i koło gminne dalej się obraca ąż trybiki pękną ,
szczera prawda teraz boli .
Niech się ogarną ci co ich wybrali
~bywa (niezalogowany) / 08.08.2019, 17:57
bronić -ale kogo ? - swój swojego to nie w Sztutowie czy Kątach ,jeden drugiego by w łyżce wody zatopił ,taka ludzka zbieranina z różnych krańców zaraz po drugiej wojnie św.
Dodajesz komentarz jako niezalogowany. Możesz się zalogować i dodać komentarz ze swojego konta

NOWOŚĆ! Dodaj zdjęcie do komentarza (opcjonalnie):
Sztutowo.com nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Są one wyłącznie opinią autorów. Komentarze nie dotyczące tematu artykułu, zawierające treści obraźliwe lub wulgarne będą usuwane
Reklama | Kontakt

© Sztutowo.com 2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie możliwe po uzyskaniu zgody autora.