Sztutowo
10 oC
czwartek, 8 czerwca 2023
Imieniny: Ady, Celii, Medarda
10 oC

LII Sesja Rady Gminy Sztutowo - 11.05.2023

9 maja 2023, 10:00
LII Sesja Rady Gminy Sztutowo - 11.05.2023
W dniu 11.05.2023 czwartek o godzinie 08:00 odbędzie się LII Sesja Rady Gminy Sztutowo. Szczegółowy program w rozwinięciu. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym. 

Porządek obrad sesji :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie).
5. Pojęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie za 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Sztutowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie przez Gminę Sztutowo w drodze umowy darowizny prawa własności nieruchomości tj. działki nr 399/1 o pow. 0,2936 ha, położonej obręb Sztutowo, dla której Sąd Rejonowy w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD2M/00043773/8 na rzecz Muzeum Stutthof w Sztutowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie przez Gminę Sztutowo w drodze umowy darowizny prawa własności nieruchomości tj. działki nr 403/1 o pow. 0,1111 ha, położonej obręb Sztutowo, dla której Sąd Rejonowy w
Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD2M/00043773/8 na rzecz Muzeum Stutthof w Sztutowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie przez Gminę Sztutowo w drodze umowy darowizny prawa własności nieruchomości tj. działki nr 409/1 o pow. 0,7941 ha, położonej obręb Sztutowo, dla której Sąd Rejonowy w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD2M/00043773/8 na rzecz Muzeum Stutthof w Sztutowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sztutowo w 2023 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Sztutowo w 2023 roku.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2023 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2023-2026.
16. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
17. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
18. Zakończenie obrad.

Komentarze (2):

~Młody (niezalogowany) / 26.05.2023, 23:53
Kiedy w końcu nie polityczny wójt!?
~Zainteresowany (niezalogowany) / 27.05.2023, 19:02
Czy prawda jest, że Pan Arek opuścił ten bałagan?
Dodajesz komentarz jako niezalogowany. Możesz się zalogować i dodać komentarz ze swojego konta

NOWOŚĆ! Dodaj zdjęcie do komentarza (opcjonalnie):
Sztutowo.com nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Są one wyłącznie opinią autorów. Komentarze nie dotyczące tematu artykułu, zawierające treści obraźliwe lub wulgarne będą usuwane
Reklama | Kontakt

© Sztutowo.com 2011-2023 Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie możliwe po uzyskaniu zgody autora.